Belangrijke informatie

Om juridische redenen is de inhoud van deze webpagina's niet toegankelijk voor ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk ("VS- en VK-ingezetenen"). De informatie en eventuele producten die hier worden beschreven, worden niet aangeboden en zijn ook niet anderszijds bestemd voor VS- en VK-ingezetenen en VS-personen ("VS- en VK-gebruikers"). Toegang van VS- en VK-gebruikers tot informatie beschikbaar op deze website is verboden.

Producten en diensten op deze website zijn mogelijk niet beschikbaar voor ingezetenen van bepaalde landen. Raadpleeg de verkoopbeperkingen met betrekking tot de betreffende dienst voor meer informatie.

Disclaimer Privacy en Cookies
Disclaimer Ik ben een inwoner van Nederland, heb geen Amerikaanse nationaliteit en accepteer deze voorwaarden

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees de volgende paragrafen alstublieft aandachtig door voordat u deze website van ABN AMRO ("Website") bezoekt. Door gebruik te maken van deze Website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen die gelden voor gebruik. De informatie op deze Website is alleen voor privé informatiedoeleinden van de gebruikers van de Website.

Deze Website is alleen voor informatiedoeleinden en vertegenwoordigt geen financieel of ander advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan.

De Website houdt geen rekening met individuele beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de bijzondere behoeften van individuele gebruikers. De effecten en financiële instrumenten die op deze Website worden beschreven zijn niet noodzakelijkerwijs geschikt als beleggingsinstrument voor iedere gebruiker. Bovendien kan het kopen van deze instrumenten een risico inhouden. Met name wijzigingen in rentetarieven en wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, prijs of opbrengst van de genoemde effecten en financiële instrumenten. Informatie over de prestatie van een effect of financieel instrument of een onderliggende waarde heeft altijd betrekking op het verleden. Historische prijsontwikkeling met betrekking tot een effect of een financieel instrument of een onderliggende waarde vormen op geen enkele manier een indicatie voor toekomstige prestatie en prijsontwikkeling van enig effect, financieel instrument of van een onderliggende waarde en vormen op geen enkele wijze een garantie van de toekomstige prestatie of prijsontwikkeling daarvan.

Bovendien hoeven de waarden en prijzen als uiteengezet op deze Website met betrekking tot een bepaald effect of financieel instrument of een onderliggende waarde niet noodzakelijkerwijs de actuele waarde of prijs te reflecteren op de respectievelijke markt op het moment dat een gebruiker van plan is om een bepaald effect of een valuta te kopen of te verkopen. Waarden en prijzen op deze Website houden geen rekening met de omvang van de transactie. Daardoor kan de omvang van een bepaalde transactie resulteren in afwijkende waarden en prijzen.

ABN AMRO geeft geen enkele garantie met betrekking tot a) de geschiktheid van de effecten of andere financiële instrumenten die op de Website aan de belegger worden gepresenteerd; b) de boekhoudkundige of fiscale consequenties van een belegging in de gepresenteerde effecten of financiële instrumenten; c) de toekomstige prestatie van eventuele onderliggende waarden, effecten of financiële instrumenten evenals d) de tijdige en accurate bekendmaking aan de gebruikers van de Website indien de aangegeven limieten bereikt zijn.

Beleggers dienen alle risico's zorgvuldig af te wegen voordat zij beleggen in effecten of financiële instrumenten en dienen (waar nodig) een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen evenals juridisch, boekhoudkundig, belastingtechnisch en ander advies in te winnen met betrekking tot eventuele beleggingen in de effecten.

Toegang tot de Website of het gebruiken van enige informatie op de Website door een gebruiker betekent niet dat de gebruiker een klant wordt van ABN AMRO. Bovendien heeft ABN AMRO geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van enige gebruikers van de Website; met name zal er geen overeenkomst voor informatieverstrekking worden afgesloten tussen ABN AMRO en de gebruiker.

Informatie op deze Website is afkomstig uit een groot aantal bronnen die ABN AMRO betrouwbaar acht en die door ABN AMRO gekozen zijn met gepaste zorgvuldigheid en voorzichtigheid. ABN AMRO biedt echter geen garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, of kwaliteit en beschikbaarheid op enig moment van de gegevens of andere informatie die op de Website wordt aangeboden. Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op de Website worden gegeven vormen niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de zienswijze van ABN AMRO. Alle prijsinformatie wordt met enige vertraging geleverd en is alleen geschikt voor privégebruik. De vertraging kan verschillen afhankelijk van de gekozen beurs en het type effecten.

ABN AMRO en haar geaffilieerde ondernemingen kunnen van tijd tot tijd, voor hedging of om andere redenen, effecten aankopen of verkopen evenals grondstoffen, termijncontracten, opties of andere financiële instrumenten of posities aanhouden (lang of kort) met betrekking tot deze instrumenten die ofwel identiek zijn ofwel gerelateerd zijn aan de effecten en financiële instrument die op deze Website worden gepresenteerd. Dit kan van invloed zijn op de waarde van de gepresenteerde effecten en financiële instrumenten.

Deze Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en maakt daardoor toegang mogelijk tot "externe content" die door derden geproduceerd en gepubliceerd wordt onafhankelijk van ABN AMRO. ABN AMRO heeft geen relatie of invloed op dergelijke websites en biedt alleen koppelingen naar dergelijk websites om informatie te geven over de locatie en inhoud van dergelijke websites. Het aanbieden van de hyperlink door ABN AMRO houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van ABN AMRO van deze websites, hun eigenaren of de verantwoordelijke personen. ABN AMRO heeft de informatie, software of producten op dergelijke websites van derden niet gecontroleerd. Bijgevolg accepteert ABN AMRO geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en de respectievelijke aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. ABN AMRO zal dergelijke koppelingen onmiddellijk verwijderen indien het geïnformeerd wordt over eventuele overtredingen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie.

De gebruiker accepteert alle verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van deze Website en het internet in het algemeen. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief enige vorm van nalatigheid, zal ABN AMRO aansprakelijk zijn voor enige DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE of GEVOLGSCHADEN, of VERLIES VAN WINST als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om deze Website dan wel eventuele andere websites die aan deze Website gekoppeld zijn te gebruiken. ABN AMRO is evenmin aansprakelijk voor elke andere vorm van schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van het vertrouwen dat een bezoeker stelt in de informatie die via deze Website wordt aangeboden; of die het resultaat is van vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, het wissen van bestanden, virussen, fouten, defecten of eventuele functionele tekortkomingen, communicatiestoornissen, diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang.

Informatie op deze Website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ABN AMRO behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op deze Website of individuele websites meningen te wijzigen, te wissen, de publicatie daarvan tijdelijk of definitief op te schorten, of de hele werking van de Website inclusief de aangeboden diensten, alle informatie, eigenschappen en functies die toegankelijk zijn door gebruik te maken van de Website als bepaald, zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. ABN AMRO is niet verplicht om informatie die op deze Website ter beschikking wordt gesteld te actualiseren of actueel te houden.

Informatie met betrekking tot individuele effecten of financiële instrumenten die op deze Website wordt gepresenteerd, wordt verkregen uit het relevante emissieprospectus en/of noteringsprospectus. Alleen het individuele emissieprospectus en/of het noteringsprospectus hebben juridische waarde. De informatie beschikbaar op deze Website dient te allen tijde gelezen te worden in samenhang met voornoemde documenten.

Aanvullende informatie is op aanvraag beschikbaar bij ABN AMRO.

ABN AMRO Bank N.V.
ABN AMRO Markets
Postbus 283 (HQ 7004)
1000 EA AMSTERDAM
Gustav Mahlerlaan 10 (HQ 7180)
1082 PP AMSTERDAM
0900 - ABN 1234 (0900- 226 1234)
markets@nl.abnamro.com

© Legal Disclaimer

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Uw naam bijvoorbeeld. Of het IP-adres van uw computer. ABN AMRO kan ook vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een formulier invult op onze website om een product aan te vragen of als u gebruikmaakt van Internet Bankieren.

Zorgvuldig gebruik

ABN AMRO bewaart en gebruikt persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Deze kunt u lezen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze doelen:

 • Om na te gaan of ABN AMRO iemand wel of niet als klant kan accepteren.

 • Om contracten te sluiten met u en met andere klanten.

 • Om ervoor te zorgen dat geld kan worden betaald en ontvangen (betalingsverkeer). 

 • Om analyses te maken van persoonsgegevens voor onderzoek.

 • Om informatie te geven over diensten en producten (marketing) van ABN AMRO. 

 • Om veiligheidsredenen.

 • Om te voldoen aan de wetgeving of wat een rechter van ABN AMRO vraagt.

 • Voor het onderhouden van contacten met u of andere klanten.

  Ga naar de Gedragscode

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Voorbeelden van internetbrowsers zijn Internet Explorer, Safari, Google Chrome en Mozilla. De cookie wordt dan opgeslagen in uw internetbrowser. Cookies onthouden wat u op het internet doet. Sommige internetprogramma's kunt u zonder cookies niet gebruiken, bijvoorbeeld Internet Bankieren. Verder helpen cookies u om snel en efficiënt door de website te surfen.

Bekijk het overzicht met cookies

Nieuwe wetgeving

Misschien heeft u de laatste tijd iets gelezen over het gebruik van cookies. Vanaf 5 juni 2012 geldt namelijk nieuwe wetgeving voor cookies. Om aan deze wetgeving te voldoen, maken we een aantal aanpassingen op onze website. We vragen u bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies. We zijn momenteel op zoek naar een oplossing die voor onze bezoekers en onze website het beste werkt.

 • Waarom gebruikt ABN AMRO cookies?

  ABN AMRO gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u onze website (inclusief Internet Bankieren) goed kunt gebruiken en dat u snel en efficiënt door de website kunt surfen. Ook gebruiken we cookies om te onderzoeken hoe wij de website kunnen verbeteren zodat u makkelijker en sneller vindt wat u zoekt.

   

 • Wat doet ABN AMRO met cookies?

  ABN AMRO gebruikt cookies om verschillende redenen:

  • We onderzoeken hoe (groepen van) bezoekers met onze website omgaan, zodat we de site kunnen verbeteren.

  • Aan de hand van cookies kunnen we u beter informeren over onze diensten en producten.

  • Voor het maken van analyses voor onderzoek.

  • Om de website te verbeteren zodat u zo eenvoudig mogelijk kunt vinden wat u zoekt.

  • Om onze relatie met u als klant te onderhouden.

   

   

 • Kan ik cookies uitzetten?

  U kunt alle cookies op uw computer uitzetten. Dit doet u door de instellingen van de internetbrowser aan te passen zodat deze alle cookies weigert. Houd er wel rekening mee dat bepaalde dingen dan niet meer goed werken op uw computer. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer Internet Bankieren. U kunt er ook voor kiezen alleen de cookies toe te staan die nodig zijn voor Internet Bankieren. Neem hiervoor contact op met het Advies en Service Center via 0900 - 00 24 (€ 0,10 per minuut). Wij leggen u graag uit hoe u cookies uit kunt zetten.

   

Belangrijk voor u om te weten

 • Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

  Wij kunnen u een overzicht sturen met de gegevens die wij van u hebben. Stuur uw verzoek aan: 

  ABN AMRO Bank N.V. 
  Postbus 147
  9700 AC Groningen

  Wilt u ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) meesturen?

   

 • Kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren?

  Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u ABN AMRO vragen de gegevens aan te passen. Neem daarvoor contact op met ons Advies en Service Centrum, 0900 - 00 24 (€ 0,10 per minuut).

   

 • Hoe meld ik mij af voor de persoonlijke aanbiedingen van ABN AMRO?

  Als u geen persoonlijke aanbiedingen meer wilt ontvangen van ABN AMRO, kunt u dit aangeven:

 • Het waarschuwingssysteem van de bankensector

  Om de veiligheid van ABN AMRO en de bankensector te bevorderen, hebben de banken in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand